Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Felhívás - 2005

2005.03.26
Felhívás
Arra a szolidaritási akciósorozatra, amelynek célja, hogy kiálljon a szocialista Kuba mellett
 
Idén is elérkezett az az idő, amikor az amerikai birodalom benyújtani készül az ezévi vádiratát az ENSZ Emberi Jogok Bizottságához. Eddig az Egyesült Államok mindig talált magának egyet a hűséges csatlósai közül, aki kész volt benyújtani ezt az álságos indítványt. Idén viszont más a helyzet. Elérkezett az az idő, amikor az USA kénytelen saját maga megtenni ezt a lépést. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bár ő nyújtja be, hogy ne tudna nyomást gyakorolni számos országra, hogy a már benyújtott indítvány elfogadását ne támogassák. Sajnos ilyen támogató országa Magyarország is. Ezért ennek az akciósorozatnak, amelyet tüntetés fog zárni, az a célja, hogy tiltakozzon a magyar kormánynál ezügyben, követelve, hogy ne támogassa ezt az álságos, hamis és igazságtalan határozatot.
 
De miről is van szó?
Az Egyesült Államok minden évben benyújtat (eddig mindig más országgal) egy indítványt az ENSZ Emberi Jogok Bizottságához, amelyben kéri a bizottságot, hogy közleményben ítélje el Kubát az emberi jogok megsértése miatt. Ebben az ügyben több igencsak megkérdőjelezhető hitelű elem van. Legalább három. A bizottság, akihez a beadványt intézik; az Egyesült Államok, aki a határozatot javasolja; és maga a beadvány.
 
Az Emberi jogok Bizottsága - annak ellenére, hogy vannak még benne olyanok, akik komolyan hisznek alapító célok fontosságában – elvesztette a hitelét. Teljes mértékben az USA kormányának politikai manipulációjává vált, aminek leglátványosabb példája, hogy elutasította, azt az indítványt, amely elítélte volna az Egyesült Államok guantanamói koncentrációs táborában folyó kínzásokat és az emberi jogok semmibe vételét. Ehhez nem is kell kommentárt fűzni. Ezenkívül, figyelmen kívül hagyja, hogy a világban emberek milliói vannak megfosztva az élethez való joguktól, a békéhez való joguktól, a táplálékhoz való joguktól, a tanuláshoz való joguktól, a méltóságteljes munkához és élethez való joguktól.
 
A Kuba-ellenes határozat benyújtója minden évben, közvetett, idén talán közvetlen módon az USA. Az az ország, aki hamis indokkal megtámad egy szuverén államot; az az ország, aki kettős mércét használ a terrorizmus megítélésében, mivelhogy miközben háborút indít a „terrorizmus ellen” ő maga is terroristákat támogat, akik ártatlan kubaiak vérét ontják ki. Az az ország, aki nemhogy elítélné ezeket a gyilkosokat, még ki is tünteti őket és kíméletlenül életfogytiglanra ítéli azt az öt kubai hazafit, akik megpróbálták megvédeni hazájukat a terroristák bombáitól. Az az ország, aki maga is gazdasági terrort alkalmaz, amikor blokád alatt tartja Kubát (és más országokat), és ezzel ártatlan gyermektől tagadja meg a (többek között) gyógyszereket. Az az ország, amelynek katonái a legkíméletlenebb kínzási módszereket (ld. Abu Gharib börtön) alkalmazzák a foglyaikkal szemben a guanatanamói katonai támaszponton.
 
Az emberi jogok ezzel a kettős mércével mérve, attól függenek, hogy ún. fejlődő országban élsz-e vagy nem. A bizottságban többnyire olyan országok vannak, akiknek megvan a joguk a békére. Megvan, mert mindig ők a támadók és soha nem őket támadják meg. Megvan a joguk a fejlődésre, mert a fejlődésük záloga a szegény országok minél kíméletlenebb kizsákmányolása. Ebből világosan látszik, hogy ezek a jogok jelenleg a gazdagok jogai.
 
Ez ugyanúgy megvan persze, országos szinten is. Az Egyesült Államok igazságtalan és illegális iraki háborújában harcol is egyetlen szenátornak a gyermeke? Nem. De a fejlődő országok lakóinak még rosszabb a helyzetük, mert ők egész országukkal együtt vannak kiszolgáltatva az USA és szövetségeseinek. Mind gazdaságilag, mind pedig katonailag. Az ilyen országokban a túlnyomó többségnek a nyomor és a reménytelenség jut osztályrészül.
Ezekben a harmadik világbeli országokban évente 11 millió gyermek hal meg mielőtt elérné az ötéves kort, mert nem jut a legalapvetőbb orvosi ellátáshoz. Ugyanemiatt évente 600.000 nő hal meg gyermekszülés közben. Nincs joguk az élethez. Nincs joguk megtanulni írni és olvasni. Ez túl veszélyes lenne az elnyomóik számára. Egy ily módon tudatosabb népet nehezebb a legmélyebb nyomorban tartani. Ez az oka, hogy felmérések szerint közel 1 milliárd írástudatlan ember él a földön. Ehhez a mérhetetlen kiszolgáltatottsághoz pedig még hozzájön az a cinikus, hazug és undorító az a gazdag országok által sugallt vélemény, hogy a nyomor, amiben tömegek élnek az ő hibájuknak a következménye.
 
Ezek az országok katonailag is kiszolgáltatottak, mivel egy ilyen országot minden további nélkül megtámadhat az Egyesült Államok a terror elleni harc jelszava alatt, és ezek után még „felszabadítóként” ünnepelteti magát. Lebombáz egy országot, hogy „felszabadítsa”.   
 
Annak, hogy Egyesült Államok, hogy felhasználja az ENSZ Emberi Jogok Bizottságát, hogy az általa felállított „feketelistán”, az ún. „gonosz-tengelyén” is szereplő Kuba ellen támadást intézzen, fontos oka van. Ez az ok nagyon egyszerű: Kuba minden nehézsége ellenére azon van, hogy a világnak az Egyesült Államokétól eltérő alternatívát adjon, megmutatva, hogy komolyan gondolja ama jelszavát, hogy lehetséges egy jobb világ. 
 
A szocialista Kuba, hisz abban, hogy nem lehet demokrácia szociális igazságosság nélkül. Hogy nem lehetséges szabadság mindenki számára elérhető kultúra és oktatás nélkül. Hogy a tudatlanság minden nyomor okozója. Hisznek abban, hogy csak a művelt nép lehet szabad, és abban is, hogy igazi emberi jogok egyenlőség nélkül nem lehetségesek, mivel gazdag és szegény papíron egyenlő jogai soha nem ugyanazok a valóságban.
 
Ezek azok az alapelvek, amiket a kubaiak már megtanultak, amik alapján a többitől különböző országot építenek. És ez az, amit az Egyesült Államok 1959-60 óta minden eszközzel le akar rombolni. Nem szeretné, ha a szocialista Kuba példát mutatna a világ többi országának. Emellé persze még odajön az a nyers érdek, amellyel az USA megint egy őt kiszolgáló korrupt vezetést szeretne látni Kuba élén, hogy a szigetországot újra félgyarmati sorba kényszerítse, és a lehető legteljesebb mértékben kizsákmányolja. Eme céljai eléréséhez, pedig nem riad vissza semmitől, eszközei a politikai, gazdasági terrortól a fegyveres terrorig terjednek.
 
A politikai nyomásgyakorlás egyik eszköze ez a minden évben beterjesztett nyilatkozat, amelyet Magyarország is minden évben támogat. Ezért kérjük a magyar politikai élet szereplőit, de legfőképpen a magyar kormányt, hogy idén ne támogassa az Egyesült Államok eme mocskos és hazug támadását Kuba ellen.
 
El a kezekkel a szocialista Kubától!
    
 
Magyar-Kubai Szolidaritási Társaság

2005. március 26., Budapest