Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Brutális gazdasági és politikai rendelkezések népünkkel és az Egyesült Államokban élő kubaiakkal szemben

2004.06.07
Brutális gazdasági és politikai rendelkezések népünkkel és az Egyesült Államokban élő kubaiakkal szemben
 
A tegnapi napon, május 6.-án, az Egyesült Államok kormánya újabb rendelkezéseket jelentett még továbbfokozva Kuba ellenes agresszív és ellenséges politikáját.
 
A délelőtti órákban Bush elnök, a sajtó néhány képviselője előtti rövid kommentárban megelőlegezve a rendelkezéseket,  ismét bizonyságát adta népünkkel szembeni gyűlöletének és agresszivitásának, megismételve szokásos és cinikus támadásait és beavatkozási politikájának továbberősödését felvázolva. Szégyenletes módon kijelentette, hogy a rendelkezések célja „felgyorsítani annak a napnak az eljövetelét, mikor majd Kuba szabad ország lesz”.
 
Később, a délutáni órákban, Roger Noriega úr, latin-amerikai ügyekkel foglalkozó államtitkár-helyettes, a Helms-Burton Törvény egyik szerzője, a miami terrorista maffia képviselője az amerikai kormányban, Washingtonban bemutatót tartott, ahol ismertette az elnöknek benyújtott ún. „Bizottság a Szabad Kuba Elősegítéséért” jelentésben foglaltak részleteit, melyben elsősorban a Bush adminisztráció által Kuba ellen bevezetni kívánt új gazdasági intézkedéseket emelte ki.
  
A „Bizottság a Szabad Kuba Elősegítéséért” elnevezésű jelentés hat fejezete és több mint 450 oldala nem is tartalmazhatna ennél több hazugságot, dühöt, frusztrációt  és beavatkozást egy másik ország belügyeibe.
 
A kubai kormány megdöntése céljából a dokumentum a következő stratégiai feladatokat tűzi ki: a belső ellenforradalomnak nyújtott támogatás növelése, a Kuba-ellenes nemzetközi kampányok erősítése, az országunkkal szembeni dezinformációs és felforgató tevékenységek fokozása, új rendeletek életbe léptetése a kubai gazdaság károsítására, valamint, amit ők „a rezsim utódlási terveinek aláásásának” neveznek.
 
Az első fejezetben, mely egésze a Forradalom megdöntésére alkalmazandó új módszerekkel foglalkozik, a következőket emelik ki:  
 
1. A következő 2 évben 59 millió dollár áll rendelkezésre a Forradalom megdöntésére irányuló akciók finanszírozására, mely összeg, többek között, a következő célokra felhasználandó:
 
  • Nemzetközi alap létrehozása a kubai „civil társadalom” fejlesztésére, mely harmadik országokból származó „önkénteseket” utaztatna országunkba, hogy segítséget nyújtsanak az őket kiszolgáló Kubában levő zsoldosaiknak. A gyakorlatban ez az ellenforradalmat anyagi és logisztikai segítséggel ellátó futársereg szervezetét jelenti.
 
  • Az AÁSZ-vel (Amerikai Államok Szervezete) együttműködve „ösztöndíj terv” készítése, hogy az általuk kiválasztott ellenforradalmár egyének észak-amerikai és latin-amerikai egyetemeken tanuljanak. Ami lényegében kubai ellenforradalomi egységek kialakítása.
 
  • Programok pénzelése az általuk „fiatalok, nők és afro-kubaiak demokráciáért tett erőfeszítéseinek” nevezettek támogatásáért. Szokatlan cél, ha ez a Ku Klux Klan és egyéb mindenféle diszkriminációval bíró országból érkezik.
 
  • 18 millió dollár előirányzása a tévesen Martí TV-nek és Rádiónak nevezett adók sugárzására, egy kizárólag erre rendelt C-130 –s típusú repülőgépről.
 
  • Fenntartani és erősíteni a külföldi Kuba-ellenes kampányokat, melynek témája az emberi jogok feltételezett kubai megsértése, „más országok ellenében végrehajtott kémkedés”, “demokratikusan megválasztott latin-amerikai kormányokkal szembeni felforgató tevékenység” és más az Egyesült Államok érdekeire fenyegetésként meghatározott akciók. Ezenkívül, nemzetközi és nemzeti konferenciák támogatása harmadik országokban, az Egyesült Államoknak a „kubai átmentet” előmozdító politikájáról szóló „információ terjesztésének” céljából. Még 5 millió dollár előirányzása a Kuba elleni nemzetközi lejárató- és hazugságkampány pénzelésére.
 
 
2.Az Egyesült Államokban élő kubaiak pénzátutalásainak és csomagjainak küldését a közvetlen családtagokra szűkíteni, melyek címzettjei kizárólag nagyszülők, unokák, szülők, testvérek, házastársak és gyermekek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban élő kubai lesz az egyetlen olyan bevándorló, aki részére meg van tiltva, hogy anyagilag segítse pl. idős beteg nagynénjét vagy más közeli családtagját.
 
3.Megtiltani az Egyesült Államokban élő kubaiaknak, hogy olyan családtagnak küldjön pénzt, ill. csomagot, akik a kubai kormány tisztviselői vagy a Kommunista Párt tagja”. Tehát például egy 70 éves idős anyának le kell mondania politikai jogainak gyakorlásáról ahhoz hogy pénzátutalást kaphasson.
 
4.Az Egyesült Államokban élő kubaiak hazalátogatásainak engedélyezett számát a mostani évi egyről három évenként egy utazásra csökkenteni. További kiegészítő korlátozás, hogy az eddig érvényes általános engedély helyett mostantól minden egyes utazáshoz külön engedély szükséges.   A kubai utazási engedély megadását kizárólag közvetlen családtagok meglátogatásának esetére korlátozzák. Mostantól az Egyesült Államok kormányának meghatározása szerint, a család fogalmába a „nagyszülők, unokák, szülők, testvérek, házastársak és gyermekek” értendők. Tehát, ettől fogva, Bush elnök szerint, az unokatestvér, a nagynéni vagy más közeli családtag nem tartozik a családba. További rendelkezés, hogy az Egyesült Államokba érkező új kubai bevándorlók kizárólag az érkezésüktől eltelt három évet követően utazhatnak Kubába. Miközben Kuba folyamatosan könnyíti az emigránsok hazalátogatását, az Egyesült Államok kormánya sokszorosára növeli az akadályokat. Mitől félnek?
 
5.Napi 164 dollárról 50 dollárra csökkentik az Egyesült Államokban élő kubaiak által hazalátogatásuk ideje alatt elkölthető engedélyezett pénzösszeget. Újabb önkényes diszkrimináció az Egyesült Államokban élő kubai közösséggel szemben.
 
6.Utasítják az amerikai hatóságokat „titkos megfigyelések” végrehajtására mindazokkal szemben, akik az Egyesült Államokban élő kubaiak rokonai számára pénzt hoz országunkba. Sőt, azok, akik feljelentés tesznek a családtagnak küldendő illegális pénzjuttatásokról, jutalomban részesülnek.
 
7.A jelenlegieknél még szigorúbb rendeletekkel továbbcsökkentik az oktatási valamint a tudományos együttműködési célokra amerikai állampolgároknak és intézményeknek kiadható utazási engedélyek számát. Elég csak arra gondolnunk, hogy a Bush adminisztráció volt az, aki felfüggesztette ún. „nép a néppel együttműködés” keretében kiadott engedélyeket.
 
8. Alapos vizsgálatot elvégzése annak megállapítására hogy a Helms-Burton Törvény III. Cikkelyének alkalmazása ellentétes-e az amerikai érdekekkel vagy pedig felgyorsítja a kubai Forradalom bukását. Ez a gyakorlatban, azon lehetőség engedélyezésére utal- mely eddig még nem került alkalmazásra-, hogy az amerikai bíróságok eljárásokat folytassanak olyan harmadik országból való cégek ellen, melyek üzleti kapcsolatban állnak Kubával.
 
9. Szigorúan alkalmazni az ugyanezen törvény IV. cikkelyben foglalt szankciókat, mely megtiltja amerikai vízum kiadását mindazon külföldi állampolgároknak, akik befektetnek Kubába. Sőt még több pénzt és személyt irányoznak elő a Helms-Burton törvény betartatásának érdekében.
 
10. "Semlegesíteni" a külfölddel folytatott gazdasági tevékenységhez kapcsolódó kubai cégeket. Melynek céljából létrehozzák a Vagyonértékelő Csoportot, melynek feladata a kubai és a Kubával kereskedő külföldi vállalatok utáni vizsgálat.
 
11. Még nagyobb erőfeszítéssel próbálni harmadik országok kormányait bevonni a kubai forradalom elleni kampányokba.
 
12. Támogatni a Kubába irányuló turizmus visszaszorítására irányuló, harmadik országokban véghezvitt akciókat.
 
13. Továbbra is fenntartani a vízum kiadás megtagadását az Egyesült Államokba utazni kívánó kubai tisztviselőknek.
 
14. A kubai átmenet ügyével megbízott miniszteri szintű koordinátor kinevezése, aki mindezen rendelkezések betartását felügyelné.
 
A további öt fejezet azon rendelkezéseket taglalja arcátlanul, melyeket az Egyesült Államok kormánya, akkor léptetne érvénybe, mikor sikerülne megvalósítani a kubai Forradalom megdöntéséről szőtt álmát. Most nem kívánunk időzni ezek elemzésével, mindössze egy példát említenénk meg: a javasolt intézkedések egyikét, mely azt mondja “Valamennyi még nem beoltott öt évnél kisebb gyermek azonnali beoltása a fő gyermek betegségekkel szemben”. Elegendő ennyi, hogy népünk le tudja vonni saját következtetéseit. Ez Kuba bekebelezésének és a Platt Cikkely álköztársasága visszatérésének terve.
 
Hihetetlen a kegyetlenség és a gyűlölet mely ezt az országunkkal szembeni új agressziót szülte, mely minden területen tovább próbálja növelni az amerikai bűnös blokád által ránk kényszerített már eddig is nehéz körülményeket, mely 11 millió kubai emberi jogainak égbekiáltó megsértése, akiket kiéheztetés és betegségek útján akarnak megtörni, mindössze amiatt a „bűnük” miatt, hogy szabadok, függetlenek akarnak lenni és nem akarják alávetni magukat a birodalom parancsának.
 
A tegnapi nap folyamán bejelentett intézkedések az Egyesült Államokban élő kubai származású állampolgárok jogainak megsértését is jelenti, akikre mostantól újabb drákói korlátozásokat kényszerítenek hazalátogatásaik és Kubában élő családtagjaik számára küldendő anyagi segítségük tekintetében. 
 
Valamennyi ezen rendelkezés és az amerikai politika egésze számára egyértelműen ismeretlen mi is az amerikai nép és az Egyesült Államokban élő kubaiak döntő többségének, az amerikai Kongresszus tagjai nagy részének, valamint az amerikaiak azon széles rétegeinek valódi érdeke, akik normális viszonyt akarnak Kubával.. 
 
Több tíz millió dollárt juttatni a kubai zsoldossereg kialakítására, egy repülőgépről másik országgal szembeni felforgató adásokat sugárzásával megsérteni a nemzetközi jogokat, mely azzal a botrányos és nemzetközileg bírált tettel társul, hogy az országunktól erővel elfoglalt területén borzalmas koncentrációstábort hoztak létre, szokatlan provokációk, melyek lerombolják a nemzetközi jog normáit és alapjait, amiket meg kell vitatni a különböző nemzetközi fórumokon, többek között Genfben az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága előtt.
 
A jelenlegi amerikai kormány álnok, cinikus és kegyetlen magatartásának egyértelmű bizonyítéka a tett, hogy népünkkel szemben akkor hozzák ezeket az intézkedéseket, amikor a világpiacon majdnem kétszeresére emelkedtek az élelmiszerek árai és a szállítási költségek, amikor a cukor ára alig fedezi az előállítási költségeket, amikor az üzemanyag ára folyamatosan addig emelkedett, míg elérte a hordónkénti 40 dolláros lélektani árat. Ráadásnak most még az újra lendületesen növekvő idegenforgalomra is próbálnak csapást mérni minden erejükkel.   
 
Nevetésre késztet, mikor azt ígérik,, hogy majd beoltják a gyermekeket egy olyan országban, ahol a megelőző ellátás és a lakosság betegségek elleni beoltottsága a legmagasabb világszintnek felel meg. S egy olyan országban hirdetik ezt meg, ahol több tízmillió férfi, nő és gyermek nem jut orvosi ellátáshoz, ahol az ezer élveszületettre jutó gyermekhalandóság magasabb, mint Kubában. Őrületbe kergeti a Führert a népünk által létre hozott óriási emberi tőke ténye, hogy többtízezer orvost képes küldeni a harmadik világ legeldugottabb vidékeire, ami a fejlett országoknak együttes lehetőségeit is meghaladja, az oktatás-, az egészségügy és a kultúra terén elért eredményei, melyek Kubát rövidesen a földkerekség összes országa között az első helyre juttatják. Az, hogy a Forradalmat csaknem a lakosság egésze támogatja, sebezhetetlenné teszi Bush úr rothadt ideológiája által. Kuba példáját elkellene törölni a térképről. Ez a célja a csalással megválasztott elnök kubai átmenetre vonatkozó rögeszmés, álságos programjának.
 
El akarják pusztítani mindazt, amit a hős kubai nép mérhetetlen szeretettel épít. Kubát le lehet törölni a térképről, de Bush úr semmilyen fenyegetése, semmilyen eszeveszett tébolya sem szegheti kedvét. Kegyetlen és gyáva rendelkezései kétségkívül bizonyos áldozatokra kényszerítik népünket, de egyetlenegy másodpercre sem tartóztathatják fenn előrelépésében a saját maga elé kitűzött humanitárius és szociális céljainak a megvalósítása felé; senki sem marad ellátás nélkül. Kuba soha nem tér vissza az Amerikai Egyesült Államok gyarmatának irtózatos, kegyetlen, embertelen viszonyai közé.
 
Ahogy a Főparancsnok május 1.-én egymilliónál is több kubai jelenlétében mondta „Ez az ország, anélkül, hogy megsértené a harcában mindig alkalmazott normákat, törvényekkel fogja megvédeni magát, fegyverekkel fogja megvédeni magát, ha szükséges, az utolsó csepp véréig.
 
A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága és a Kubai Forradalmi Kormány.
 
2004. május 7.