Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kuba beszámolója az Egyesült Nemzetek Szervezetének 62/3. Határozatáról

2008.09.08
 Kuba beszámolója az Egyesült Nemzetek Szervezetének 62/3.  Határozatáról
 
(Kivonat)
 
„AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KUBA ELLENI GAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS PÉNZÜGYI BLOKÁDJA MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE”
 
Havanna, Kuba
 
 
Tartalomjegyzék
 
 
1.      Bevezető
 
2.      Bush kubai újragyarmatosítási tervének az alkalmazása, az USA-blokád kiéleződése
3.      Területenkívüliség a blokádpolitikában  
4.      A blokád hatásai a szociálisan elsősorban érintett területeken
 
4. 1. Külgazdasági károk
 
4. 2. A kubai gazdaság többi területének okozott károk
 
5.      Káros hatása az USA és a világ más népeire
 
6.      A blokádpolitika elutasítottsága az Egyesült Államokban
7.       Következtetések
BEVEZETŐ
 
50. évfordulójának előestéjén, hogy Kuba népe a valós függetlenségéért vívott hosszú, állhatatos küzdelmeinek nyomán a hatalomból kiszorította az Egyesült Államok kormányának a támogatását élvező, elnyomó, véres diktatúrát, és hozzálátott az ország történelmének a legmélyrehatóbb politikai, gazdasági és társadalmi átalakítási folyamatához, az Amerika Egyesült Államok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádja még mindig fennáll.  Kifejezője a kegyetlen, embertelen, és minden legitimitást és törvényességet nélkülöző politikának, melynek a célkitűzése a Kubai Forradalom megsemmisítése bármely eszközzel, még a kubai lakosság kiéheztetésével és elkeseredettségének fokozásával is.  
 
A hivatalosan meghirdetett és az álcázott célkitűzései, hordereje, a célok elérésére felhasznált eszközök és akciók miatt, az Egyesült Államoknak a Kuba elleni blokádja a Genfben, 1948-ban  a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetésről elfogadott egyezmény szerint népirtó cselekedetnek és az 1909. évi londoni tengerészeti konferencia értelmében gazdasági háborús cselekedetnek  minősül. 
 
Említett politika, amint az Egyesült Nemzetek közgyűlésének 16, egymást követő határozata is megerősíti, sérti a szervezet alapokmányának a célkitűzéseit és alapelveit, a nemzetközi jognak a szuverén államok egymásközti kapcsolatait szabályozó, valamint a nemzetközi szabad kereskedelemnek és hajózásnak számos nemzetközi okiratban szentesített alapelveit.
 
E politikának a mindenekelőtt G. W. Bush elnök alatt kiélezett, területen kívüli természete úgyszintén sérti – erősen növekvő mértékben – harmadik államok és joghatóságuk alatti entitások és személyek jogos érdekeit.
 
2007. október 30-tól, amikor a Közgyűlés a 62/3. Határozatot elfogadta, a Kuba elleni blokád fő elvei és irányai mindmáig ugyanúgy fennállnak, és tovább keményedtek.  Abban nyilvánul meg, hogy még inkább büntetik és üldözik a vállalati tevékenységet, a nemzetközi pénzügyi tranzakciókat, benne azokat az ügyleteket is, melyek Kuba kvótáinak a kiegyenlítésére vonatkoznak az Egyesült Nemzetek szakosodott szervei felé; elbitorolják Kuba kereskedelmi márkáit, nagyobb nyomást és retorziót alkalmaznak azokkal szemben, kik kereskednek, vagy kulturális és művészeti kapcsolatot tartanak fenn Kubával. Az Egyesült Államok kormánya, amint Bush elnöknek Kuba újragyarmatosítására irányuló tervében meg azt követő, 2006. július 10-iki frissítésében előirányozták, egy még nyilvánvalóbb és veszélyesebb szakaszára tért át a felforgató műveletek mind hivatalos, mind nem hivatalos csatornákon történő szervezésének és kivitelezésének.
 
Az Egyesült Államok elnökének 2007. október 24-én, csupán néhány nappal azt megelőzően mondott beszéde, hogy az ENSZ közgyűlése elfogadta volna a legutóbbi, a kormányát a Kuba elleni gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádnak a megszüntetésére felhívó határozatát, már világosan jelezte, hogy az amerikai Kuba-politika a nemzetközi közösség akaratának a nyilvánvaló lebecsülésével a Bush-adminisztráció utolsó szakaszában milyen irányt vesz, és milyen súlypontokat jelöl ki.
 
Azon túl, hogy a kubai realitásokról nevetségesen valószerűtlen képet festetett, hogy sátánizálja az országot és ürügyet gyártson az egyre inkább megkérdőjelezett politikájának a folytatására, az amerikai elnök megerősítette: “A kulcsszó a jövőbeli Kuba-kapcsolatainkra vonatkozóan nem a stabilitás. A kulcsszó a szabadság” (Az Egyesült Államok elnökének 2007. október 24-én az USA külügyminisztériumában mondott beszéde). A Fehér Ház jelenlegi lakóinak az agresszív és hegemón doktrínájával egybehangzóan, felfedte az elhatározást, hogy ha a kubai nép ellenállásának a megtörésére és az ország újragyarmatosításához, vagy - ami ugyan az - „a rendszerváltozás” előidézéséhez szükségessé válna, az erőszakhoz folyamodnának.
 
 A jelenlegi amerikai adminisztráció  Kuba elleni politikai és médiahadjáratának minden eddigit felülmúló fokozódását megerősítette Bush elnöknek a Fehér Házban 2008. május 21-én mondott Kuba-ellenes beszéde. 
 
Ennek a stratégiának az összefüggésében kiemelendő az újabb kőrút, melyet Kirsten Madison külügyminiszter-helyettes és Kuba “virtuális” újragyarmatosításának proconsulja, Caleb McCarry tett ez év április 7. és 16. között számos európai fővárosban.
 
Washington Kuba-ellenes politikájának említett megbízottaierőfeszítéseiket arra összpontosították, hogy meggátolják, hogy az Európai Unió megszüntesse Kubára 2003-ban igaztalanul kiszabott, szankcióit, magas rangú európai vezetők látogatásai ellen dolgozzanak, és az Unióval folytatott transzatlanti párbeszédre ráerőltessék az Egyesült Államok Kuba-ellenes politikáját.
 
A gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádpolitika központi célkitűzése megvalósításának, a kubai nép által kialakított és támogatott alkotmányos rend megdöntésének az érdekében az Egyesült Államok kormánya minden rendelkezésére álló eszközt bevetett olyan kubai születésűek toborzására, megszervezésére és pénzelésére, akik készek a kubai nemzet iránti ellenséges és agresszív amerikai politikának a fizetett „alkalmazottjaiként tevékenykedni”. Ezekről a tényekről Kuba olyan meggyőző bizonyítékokat terjesztett elő, melyeket az amerikai kormányzat nem tudott megcáfolni.
 
E beszámoló következő fejezetei frissített információt nyújtanak az Egyesült Államok Kuba elleni gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádjának a következményeiről a 62/3. Határozat elfogadásának időpontjától 2008. május 31-ig terjedő időszakban, melynek lényegi vonása a Kuba Forradalom elpusztítására irányuló politika kiéleződése.
 
2. Bush kubai újragyarmatosítási tervének alkalmazása Az USA-blokád kiéleződése
 
Bush elnök folytatva rögeszmés ellenségességét 2007. október 24-én Kuba-ellenes akciók újabb eszkalációját hirdette meg.
 
Az elnök által bejelentett újabb akciók tökéletes szinkronban vannak azzal a stratégiával, melyet a Bush elnök személyes kezdeményezésére létrehozott, elnöki bizottság (“Bizottság Szabad Kuba Elősegítésére”) által, a Kubai Forradalom megsemmisítésének a kifejezett szándékával kidolgozott és 2004. május 6-án elfogadott terv Kuba újragyarmatosítására (a továbbiakban Bush-terv) jelölt ki.  
 
A Bush-tervet 2006. július 10-én frissítették, és tovább szigorították. E folyamat során a tervbe egy titkosított fejezetet is bevettek, mely olyan intézkedéseket és akciókat ölel fel, amik a nemzetközi jogot nyilvánvalóan sértő természetükből adódóan nem kerülhetnek nyilvánosságra.
 
2007 decemberéig szerény számítások szerint az Egyesült Államok Kuba elleni gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádpolitikája az országnak 93 milliárd dollárt meghaladó anyagi veszteséget okozott.
 
A Kuba-elleni szoros blokád további szigorítására 2007. július és 2008 első fele közötti időszakában megvalósított számos akció vitathatatlan példájaként rámutathatunk:
 
 • 2007. június 30-án az Egyesült Államok BelbiztonságiMinisztériuma tisztviselőiMaine-Québec határon feltartóztatták azt az egészségügyi adományszállítmányt, melyet a Quibec-Kuba Barátsági Karaván gyűjtött, és a Pásztorok a Békéért Szervezet 18. Karavánja juttatott volna el Havannába. 
   
 • 2007. július 11-én a Külföldi Vagyonok Ellenőrzéséért Felelős Hivatal (OFAC) beszámolt arról, hogy a Logica CMG Inc amerikai társaságot 220 000 dollárra megbírságolták, mivel elődje a CMG Telecommunications, Inc számítógépeket szerzett be, szerelt össze és szállított Kubának, valamint export utáni műszaki szaktanácsadástnyújtott.   
   
 • 2007. augusztus 5-én ismerté vált, hogy az államkincstár nem újította meg a Population Services  International (PSI) amerikai civilszervezetnek a kubai együttműködési projektre szóló engedélyét, melybe „Vives” óvszer szállítása és elosztása szerepelt az AIDS-kockázati csoportoknak. 
   
 • 2007. december 18-án Bill Nelson (D-FL) szenátor S. 2503 szám alatt törvénytervezetet nyújtott be „Olyan külföldiek beutazási tilalmáról az Egyesült Államokba, akik közvetlenül vagy jelentős módon hozzájárultak Kuba kőolajkincse kiaknázási kapacitásának a fejlesztéséhez”.
 • 2008. január 24-én az Oil & Gas Journal arról adott hírt, hogy ugyanaz a Bill Nelson levélben kérte Bush elnököt, hogy ne újítsák meg az USA és Kuba között a tengeri határról 1977-ben aláírt megállapodást.
   
 • 2008. február 7-én a Fehér Ház megjelentette Bush elnöknek A Kubára vonatkozó, országos rendkívüli helyzet folytatódása és rendkívüli meghatalmazás hajók kikötésének és mozgásának szabályozására címmel, 6-án kiadott közleményét, hogy ezzel akadályozza meg amerikai üdülő- és sporthajók befutását kubai vizekre, s ezzel is pénzeszközöktől fossza meg az országot, és szigorítsa a blokádot
   
 • 2008. február 22-én az OFACtájékoztatása szerint két amerikai intézmény, az Atlantic Bank és az RMO Inc pénzbírságot kapott.  Az első esetben azzal az indokkal, hogy 2004 júliusában nem állított le egy banki ügyletet, amelyben állítólag a kubai kormánynak érdekeltsége volt. A második alkalommal azzal érveltek, hogy kubai utazásokhoz kapcsolódó összeg átutalásának a feltételezett kezdeményezése történt. Ugyanebben az időpontban 5 személyre is pénzbírságot róttak ki összesen9238,87 dollár összegben kubai szivaroknak internetes vásárlásáért.  
   
 • 2008. április 4-én az USA Belbiztonsági Minisztériuma, konkrétan a határőrség, újabb biztonsági szabályokat adott ki bizonyos országokból, köztük Kubából az amerikai területre érkező hajókra vonatkozóan, mert a hatályos (előírások) „hatástalanok a terrorista ellenes intézkedések végrehajtásában”. Ezeknek az intézkedéseknek az értelmében az amerikai kikötőkbe befutó hajókat biztonsági megfontolásból további vizsgálatnak vetik alá, és újabb költséget jelentő pótdíjakkalterhelik. 
   
 • 2008. április 11-én az OFAC tájékoztatása szerint,azUnited Advantage Northwest Federal Credit Union bankot 2970,00 dollár pénzbírsággal sújtották Kubának címzett alapok engedély nélküli átutalásáért. Három egyént kubai szivarok internetes vásárlása miatt 1898,04 dollárra büntettek. 
   
 • 2008. április 14-én, azt OFAC beszámolója szerint, az amerikai pénzügyi társaságot, a CITIGROUP-ot 16 250,00 dollár összegre bírságolták meg kubai vállalaton keresztül elküldött javak megfizetésére alkalmazott befizetések engedély nélküli elfogadása miatt. Három egyént úgyszintén pénzbírsággal sújtottak, egyiket azért, mert olyan javakat és szolgáltatásokat kapott és/vagy fizetett, melyekben Kubának állítólag érdekeltsége van, a másikat kereskedelmi és szolgáltatási ügyletek folytatásáért Kubával, és az utóbbit kubai szivaroknak a beszerzéséért a világhálón. A kiszabott bírságok összege 6000, 1063 illetve 282,50 dollár volt.
 
3. TERÜLETENKÍVÜLISÉG A BLOKÁDPOLITIKÁBAN
 
A nemzetközi vállalatok folyamatos egyesülési- és megaegyesülési folyamatai, továbbá a világszinten megvalósuló stratégiai szövetségek, melyekben az Egyesült Államok nagymértékben vesz részt Kubára továbbra is kedvezőtlenül hatnak, és még inkább súlyosbítják a blokádnak a területenkívüliségéből adódó negatív következményeit, miután minimálisra csökkentik Kuba nemzetközi gazdasági mozgásterét, így tovább hátráltatják az ország bekapcsolódását a világgazdaságba.
 
2007 májusa és 2008 áprilisa között az amerikai államkincstár globális szinten folytatta más országok pénzügyi intézményeinek és bankjainak a zaklatását, üldözését azzal a céllal, hogy bármiféle kapcsolatot vagy tranzakciót Kubával megszakítsanak.
 
Érdemes ismételten emlékeztetni arra, hogy a Kubának és harmadik országoknak tetemes károkat és veszteségeket okozó politikának a saját területükön kívülre hozott intézkedései között szerepelnek az alábbiak:
 
 • Tiltják, hogy harmadik országban lévő amerikai leányvállalatok kubai vállalatokkal bármely tranzakciót folytassanak.  
 • Tiltják harmadik országok vállalatainak, hogy az USA-ba bármely kubai terméket illetve olyan terméket exportáljanak, melyben kubai eredetű komponens is szerepel.
 • Harmadik országok vállalatainak még akkor is, ha tulajdonosai hazaiak tiltják, hogy Kubának bármely olyan terméket értékesítsenek, melynek a technológiája 10 százalékot meghaladó hányadban amerikai. 
 • Amerikai kikötőbe nem futhatnak be Kubából vagy Kubába termékeket szállító hajók függetlenül attól, hogy melyik országban vannak bejegyezve.
 • Tiltják harmadik országok bankjai számára, hogy kubai jogi és természetes személyek részére dollárszámlát nyissanak, vagy kubai szervezetek, ill. személyek számára ebben a devizában pénzügyi ügyleteket hajtsanak végre.
 • Harmadik országoknak Kubában beruházó és üzleti kapcsolatokat fenntartó vállalkozóit büntetik, megtagadják tőlük az amerikai beutazási vízumot (ez a családjukra is kiterjedhet), sőt amerikai bíróságok előtti jogi eljárásnak is tárgyai lehetnek abban az esetben, ha kubai ügyleteik olyan tulajdonokhoz kapcsolódnak, amelyekre vonatkozóan születésüktől fogva amerikai állampolgároknak vagy Kubában született és később amerikai állampolgárságot nyert egyéneknek követeléseik vannak. 
 
4. A blokád hatása a szociálisan elsősorban érintett területeken
 
Az amerikai agressziónakkiemelt célpontja Kuba blokádjának a kezdetétől fogva az élelmezés és az egészségügy területe. Akciók, melyek olyan körülményeknek a teremtésére irányulnak, amelyek a kubai lakosságra éhséget, megbetegedéseket és kétségbeesést hozhatnak, s esetleg a kormány megdöntését mozdíthatják elő alkotják ennek a népirtó politikának a lényegét.
 
ÉLELMEZÉS
 
   E beszámoló tárgyát képező időszakban az élelmezési szektornak a blokád 174  millió dollárt meghaladó kárt okozott.
   A területen kívüli jellegével az élelmezési szektorban okozott hatás             megvilágítására a következő példák említhetők fel:  
·         A víz és üdítőital gyártással foglalkozó Los Portales kubai-francia tőkéjű vegyes vállalat károsult, amikor az alumínium göngyöleget szállító mexikóvárosi FAMEX részvénytársaság alumíniumbeszállító váltás mellett döntött. Kuba számára gyártott göngyölegek nem tartalmazhatnak 12 százaléknál több amerikai összetevőt, amit most nem tud teljesíteni. Ez a helyzet minden 1000 behozott doboznak a költségét 6,15 dollárral növelte. Ebben az időszakban a Portales vállalat 900 ezer dollárnyi többletkiadásra kényszerült. Hasonlóan károsult a belga-kubai-brazil tőkéjű Bucaneros vegyes vállalat is, mely a sör és malátaital kiszerelésben azonos beszállítóval dolgozott.  A szóban forgó vállalat többletkiadása 1,2 millió dollár volt.
·         A kubai Maquimport vállalat a kubai rizsfeldolgozó ipar technológiai fejlesztéséhez szükséges berendezéseket kénytelen volt közvetítő révén beszerezni, mivel a szállító cég amerikai érdekeit nem kívánta veszélyeztetni, így elutasította, hogy Kubával közvetlenül kereskedjen. A kubai vállalat kára 75 ezer 600 dollár volt.
·         Az instant készételek előállítására és forgalmazására alapított, CORACAN kubai-kanadai tőkéjű vegyes vállalatot 2007 júniusától érte veszteség a COSAN brazil részvénytársasággal cukorimportra kötött,  12-07/08 számú szerződésének a felmondása miatt, mivel a társaság közölte, hogy a NEW YORK STOCK EXCHANCE-NYSE állami vállalata lett. Törölték a már leszerződött 270 tonna behajózását. A szállítás meg nem történte, valamint ennek következtében az üzem 7 napos leállása miatt, 180 ezer dollár értékben nem értékesítettek terméket, s további 11,5 ezer dollár költséget jelentettek számára a felmerülő banki jutalékok és kamatok.
 
EGÉSZSÉGÜGY
 
2007. május és 2008. április közötti időszakban az egészségügyet számítások szerint 25 millió dollár veszteség érte.
 
A vizsgált időszakban az alábbi példákat említhetjük.
 
·         A kubai gyermekek cardiovasculáris ellátása bizonyos eszközöknek a hiányát megsínylette különböző sebészeti technikák tekintetében.  Ezeknek a harmadik szervezeteken keresztül és távoli piacokról történő beszerzése 245 ezer 72 dollár többletköltséget jelentett, melyből 1389 dollár csak a szállítási költség volt. Ily módon a teljes szükségletek kielégítését korlátozni kellett.
o        Kuba nem tudott hozzájutni műtéti katéterezéshez és más, veleszületett szívdefektusok lezárásához használatos megfelelő eszközökhöz, mivel a Boston Scientific és az Amplatzer vállalat elzárkózott a hazánkkal folytatandó üzleti kapcsolatoktól. Ez, együtt életkilátásuk és egészségük jól ismert kockázatával, növelte a nyitott szívműtétre váró kubai gyermekek listáját.
·         Az Országos Orvosgenetikai Intézet kizárólag azért nem tudott beszerezni a munkájához nélkülözhetetlen gén szekvenciáló készüléket, mert egyedül amerikai társaságok gyártják. Ennek hiánya lehetetlenné teszi olyan betegségek diagnosztizálását és kutatását, mint a siketség, öröklött hallásvesztés, öröklött emlőrák, cisztás fibrózis, és korlátozza számos génmutáció megállapítását, mely olyan betegségek okozója, mint a fenilketonúria, mitokondriális, a Wilson-kór, a Von Hippel Lindau-betegség, s következtetésképpen a család megfelelő genetikai szaktanácsadással történő ellátást is.
·         Az Endokrinológia és Anyagcsere Betegségek Országos Központja, mivel az Egyesült Államokban, nem szerezhet be cukorbetegei részére inzulinfecskendőt, arra kényszerült, hogy a költségek növekedése mellett ázsiai piacokon vásárolja meg.
§         Az Onkológiai és Radiológiai Intézet veszteségei 288 ezer 355 dollárra rúgnak. Ezt az intézetet megfosztották a modern onkológiában a fiziológiai adatokról a legjobb minőségű, legpontosabb képet nyújtó PET-CT (pozitron emissziós tomográfia – computertomográfia) képalkotó-vizsgáló készülék beszerzésének a lehetőségtől.  Jelenleg világszerte hárman gyártják, az USA kormánya megakadályozza, hogy ezek a társaságok Kubának a termékeikre ajánlatot adjanak.
·         A kubai lakosságot azzal is veszteség érte, hogy a német Siemens cég arra való hivatkozással, hogy az alkatrészek amerikai származásúak, és nem rendelkezik az USA hatóságainak az exportengedélyével megtagadta javítását egy felszerelt gammakamerának, mely a magasan fejlett technológiájú és az onkológiában és a kutatásokban igen hasznos készülék.
§         Továbbra is negatívan érinti nem csak a műtéteket, hanem hemodinamikai szempontból a szívritmus-szabályozóra szoruló betegeket is, hogy az államkincstár nyomására a Saint-Jude amerikai vállalat megtagadja mesterséges szívbillentyűk eladásár Kubának. 
§         A kubai-amerikai oktatási cserekapcsolatokat korlátozza, hogy az USA kormánya megtagadja vízumok kiadását az egészségügyi szférában tevékenykedő tanároknak. Ebben az időszakban több mint 30 vízumot nem adtak meg kubai szakembereknek, akik különböző rendezvényeken, konferenciákon vagy tapasztalatcserén vettek volna részt az Egyesült Államokban. Az előbbihez még hozzáadódnak a szakirodalom, tudományos anyagok hozzáférhetőségének a megakadályozására irányuló intézkedések is. Kubától megtagadták, hogy tagja legyen az Amerikai Mikrobiológiai Társaságnak.
§         A tekintélyes Pedro Kouri Trópusi Orvostudományi Intézet komoly nehézségekkel kellett megküzdjön a főként vándormadarak által hordozott, nyugat-nílusi encefalítisz diagnosztizálásában. A Fisher és a Sigma amerikai cég visszautasítja a kutatásaihoz szükséges keltetőgép és ásványi olaj eladását. A Biorad amerikai cég nem volt hajlandó Kubának eladni a komoly fertőzéseket okozó Salmonella, Escherichia Coli, Shigella és Vibrio Cholerae baktériumok elleni molekuláris járványügyi védekezéséhez szükséges pulzált mezős elektroforézis készüléket.
§         Kubának nehézségeket okoz programjának a folytatásában a HIV/AIDS elleni küzdelemben, hogy az amerikai társaságok megtagadják készülékek eladását az országnak a HIV fertőzöttek és betegek diagnosztizálására és ellátására.
§         A blokád lehetetlenné teszi, hogy növényvédő-szereket, permetező készülékeket és orvosi rovartani berendezéseket gyártó amerikai cégek Kubával kereskedjenek. Ez alatt az idő alatt az ország permetező gépeket 450 ezer dollárért, permetezőgép-alkatrészeket 85 ezer dollárért és növényvédő szereket 370 ezer dollárért szerzett be.  Ha Kubának módjában állt volna, hogy ezeket amerikai piacon vásárolja, árban, szállításban, fuvardíjban, jutalékban és a leszállítás gyorsaságában közel 750 ezer dollárnyi értéket meg takaríthattunk volna.  
 
A területen kívüli jellegnek az egészségügyre gyakorolt hatását bizonyító példák közül érdemes rámutatni:
 
§         Félve a megbírságolástól és azzal az érvvel, hogy amerikai komponens van benne, a Hitachi japán cég megtagadta egy ultracentrifuga eladását. Ez a berendezés a Westem Blot diagnosztizálási technikához szükséges, a betegség kimutatásának lényegi eleme. 
§         Miután amerikai társaságnak a kezébe került, a svéd Pharmacia cégtől tovább már nem lehetett beszerezni a GH növekedési hormont, melyet a gyermekgyógyászati endokrinológiában alkalmaznak e hormonhiányos, növekvési gondokkal küzdő (alacsony) gyermekek esetében.
§         Kuba az Oltóanyagés ImmunizációsVilágszövetség útján, nem jutott hozzá 256 ezer dollár értékű, mintegy 3 millió, egyszer használatos fecskendőhöz, amit a gyermekek oltására kívánt felhasználni, mivel a szállítók kijelentették, hogy nincs módjukban szállítani, ha a célország Kuba. 
§         Nemrégiben, 2008. június 4-én közölte a Merck részvénytársaság, hogy az Egyesült Királyságban lévő Whatman társaságot az amerikai GE Healthcare megvásárolta, ebből adódóan olyan értelmű értesítést kapott a GE-től, hogy „szigorúan tilos Whatman termékeket Kubának eladnia”.
 
4.1              KÜLGAZDASÁGI KÁROK
 
A blokádintézkedések kezdettől fogva arra irányulnak, hogy Kubát a javak és szolgáltatások kiviteléből származó bevételektől megfosszák, vagy az országot külső finanszírozási forrásoktól elvágják, növeljék a kiadásait a megfizetni kényszerült magasabb árakkal; vagy elzárják a közeli piacoktól, s ennek következtében magasabb szállítási költségekre, vagy a kereskedelmi forgalmának megnövekedett földrajzi távolságai miatt jelentősebbanyagi eszközöknek a lekötésére kényszerüljön raktárkészletben.
 
A javak és szolgáltatások terén 2007-ben elszenvedett károkat 1745,6 millió dollárra becsülik. Ebben a számadatban benne van az az export, melyet régen, hagyományosan ezen a piacon realizáltak, míg ma nem lehetséges, melyben mezőgazdasági termékek, zöldségfélék, gyümölcs, kávé, méz, tengeri termékek, halak és tengergyümölcsei, dohánylevél és feldolgozott dohány, cukor és származékai, rum, ásványi anyagok és más termékek szerepelnek.
.
Kereskedelmének és piacainak kényszerű áthelyezése és az az anyagi kár, veszteség, ami Kubát az USA-politika területenkívülisége miatt éri, a kubai külkereskedelemben rendkívüli kiadásokat idézett elő. Ezeknek a veszteségeknek a nagysága mintegy 956,2 millió dollár. Ez a számadat tartalmazza az ország által beszerzett termékek költségeinek a növekedését, a szállítási és biztosítási díjak drágulását, raktár- és tartalékkészletekben lekötött eszközöket, a súlyosabb finanszírozási feltételeket és az országnak az árfolyam-fluktuációból származó veszteségeit, ami következménye a banki intézményekre nehezedő amerikai nyomásnak és a dollár használata tilalmának az ország banki ügyleteiben.
 
 Az alábbiakban felsorolt néhány példa bizonyítja, mennyire gátolja a blokád a kubai vállalatok és szervezetek ügyleteinek hazai banki és pénzintézeti rendszerén keresztül történő intézését: 
  
·         2007. június 27-án ismeretessé vált, hogy a Banco ANTON VENETA milánói fiókja utasítást kapott központjától, hogy zároljon bármely Kubába történő átutalást. Ugyanez a bank már június 25-én befagyasztotta a Cubanacan kubai idegenforgalmi vállalat milánói képviseletének 41 000 EURO összegű átutalását. 
 
 • 2007. augusztus 29-én a Financial Times beszámolt arról, hogy az amerikai államkincstár és igazságügyi minisztérium közel 40 külföldi bankot vizsgál a szankcióknak alávetett országokra, köztük Kubára vonatkozó amerikai szabályzatoknak az állítólagos megsértése miatt. A napilap nem fedte fel a vizsgált pénzintézetek nevét, bár kommentálta, hogy alapvetően európai bankokról van szó, és az alkalmazandó pénzbüntetés összege tárgyalás alatt áll. 
   
 • 2007. november elsején, röviddel azt követően, hogy a CU Electronic Transaction Services (CUETS) kanadai pénzintézetet megvásárolta a Bank of America kanadai leányintézménye ismerté vált, hogy a fenti intézmény által kibocsátott MasterCards hitelkártyák az USA gazdasági szankciók részeként nem használhatók Kubában, Észak-Koreában, Mianmarban, Iránban és Szudánban.
 Az Egyesült Államok 1999-es, a konszolidált és rendkívüli kiegészítő kisajátításokra vonatkozó omnibusztörvényének a211. cikke és újabb, márkajogi témájú az agressziók
 
Az 1999-es, a konszolidált és rendkívüli kiegészítő kisajátításokra vonatkozó omnibusztörvénye 211. cikkének az ernyője alatt az Egyesült Államok kormánya folytatta olyan nemzetközileg ismert kubai márkáknak az eltulajdonítására irányuló akciót, intézkedéseit, mint a Havanna Club és a Cohiba, melyek a kubai tulajdonosaikat vagy utódjaikat, köztük Kubában érdekeltséggel rendelkező külföldi vállalatokat meggátolják, hogy a Kubában bejegyzett és védett márkák és kereskedelmi elnevezésekhez fűződő jogukat Egyesült Államok területén elismerjék és élvezhessék. 
A Bush-kormányzat továbbra is semmibe veszi a WTO fellebbviteli testületének a döntésért. Az hogy, újra és újra késik a WTO illetékes szerve döntésének a teljesítése hitelt érdemlően bizonyítja a politikai akarat hiányát az amerikai hatóságok részéről e vitás kérdésnek a megoldására és a nemzetközi kereskedelem normáinak a betartására. Megjósolhatatlan következményekkel járó precedenst teremt a kereskedelemhez kapcsolódó szellemi tulajdonjog terén.  
 
4.2           A KUBAI GAZDASÁG TÖBBI TERÜLETÉN OKOZOTT KÁROK
 
Az idegenforgalmi iparágat tekintettel a kubai gazdaságban betöltött szerepére a Bush-terve akcióit hevesen ostromolják. Ez a tevékenység a szóban forgó időszakban 1419,4 millió dollárra becsült bevételtől esett el.  Talán a legjellemzőbb példa az európaiak számára trópusi, köztük kubai utakat spanyolországi székhellyel forgalmazó, angol utazási értékesítő, Steve Marshall esete. 2007 októberében az USA kormányának intézkedésére váratlanul mintegy nyolcvan leállt a honlapjai közül. Az államkincstár úgy nyilatkozott, hogy az eNom vállalat nem a törvénynek megfelelően járt el, minthogy az utazási iroda segíti az amerikai állampolgárokat a kubai utazásokra vonatkozó restrikciók kijátszásában, és „a kubai rezsim felhasználására anyagi eszközökethoz létre”.
 
A blokád következtében megszüntetett domain-nevek között szerepel az irodalmi jellegű www.cuba-hemingway.com és a kubai történelemre és kultúrára vonatkozó www.cuba-havanacity.com is, valamint a szolgáltatásaival az olasz és francia turistáknak segíteni kívánó www.ciaocuba.com és a www.bonjourcuba.com.
 
Szintúgy 2008 elején az OFAC szigorúbb nyomásgyakorló intézkedéseket kezdett alkalmazni a Boeing cégre. Az OFAC nyomására a társaság megfenyegette az Air Europa légitársaságot, hogy ha gépeit továbbra is bérbe adja a Cubana de Aviación légitársaságnak, megszünteti a nélkülözhetetlennek tekinthető szolgáltatásait.
 
2008. február 14-én a japán AIU Insurance Company biztosítási társaság az USA-ban lévő anyavállalatának az utasítására értesítette ügyfeleit, hogy több országot köztük, Kubát is kizárja azon országok sorából, hol a külföldi utasbiztosítása fedezetet nyújt, s ezzel károsítja a Kubába látogató japán turistákat, hisz nő az utasbiztosítási díj, és megdrágul csomagban forgalmazott az utazás ára is.  
 
A kubai halászati ipart a legnagyobb kár azzal éri, hogy nem juthat be az amerikai piacra, mely a tengeri termékek fogyasztásában a világon az egyik legjelentősebb piac. Kizárólag ebben a szakaszban az említett iparág kárai 4 millió 886 ezer 900 dollárt értek el.
 
A blokád következtében a kubai cukoripart 113,5 millió dollárnyi veszteség érte.
 
A kubai államnak a lakosság körülményeinek a javítására irányuló akciói között az építőipar területén nagyszabású kivitelezési munkálatok folynak. Csupán 2007 májusától ez év áprilisáig terjedő időszakban, a lakásépítési programokban a blokád okozta károk 22 millió dollárban mérhetők. Ebből az összegből Kuba további 3646 új lakást építhetett volna, vagy közel 7600 lakást felújíthatott volna.
 
A lakóépületekhez berendezések, termékek és szolgáltatások előállításával, nyújtásával és értékesítésével foglalkozó GIMAC Ipari Csoportnak 79 ezer 344 dollár kára származott az abból adódó szállítási díjkülönbözetből, hogy 58 konténer PVC-gyantát távoli piacokról kellet beszereznie. Ebből az összegből még 40 tonna PVC-t vásárolhatott volna 270 kilométernyi villanyvezetéknek a kiépítéséhez 10 ezer lakás felépítéséhez. 
 
A brazil KOMATSU megtagadta jelentős számú olyan gépnek, berendezésének az eladását Kuba számára, melyet a nemzeti autópálya építéséhez kívánt felhasználni. A blokádnak a területen kívüli jellegű előírásaihoz tartva magát, a brazil cég válaszában közölte, hogy mivel egy amerikai társaságnak a leányvállalata, Kubának nem adhat el.
 
A kohó- és gépipar 69 millió dollárnál is többre értékelte elszenvedett kárait. 
 
Az építőipari felhasználású hullámacél gerendák, tuskók és más acélgyártmányok legfőbb előállítója, az ACINOX vállalat 6,7 millió dollárnyi veszteséget szenvedett abból adódóan, hogy az amerikai piac számára elérhetetlen, és a kereskedelmi ügyleteiben a dollárt nem használhatja. Ebből az összegből több mint 27 600 tonna hullámacél gerendát lehetett volna előállítani, ami 28 ezer 533 társasházi lakás felépítéséhez lett volna elegendő. Ez a 74 132 kubai számára kedvező változást előirányzó tervnek 25,7 százalékát jelentené.
 
A népünk élelmezésbiztonságának a szempontjából létfontosságú mezőgazdasági szektor fejlesztését jelentősen visszavetette az Egyesült Államok blokádja.
 
A tudományos, technológiai és környezetvédelmi fejlesztések sem mentesek e bűnös politikának a hatásaitól. Az alábbiakban felsorolunk néhány, a fenti állítást megerősítő példát:
·         AZ USA kubai blokádjának részét képező pénzügyi korlátozások miatt a Villa Clara megyei Környezeti Tanulmányok és Szolgáltatások Központjának (CESAM) befagyasztották 4500 dollárnyi első befizetését egy szivacstenyésztési projektre, melyet az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Környezetvédelmi Programja (UNEP) finanszírozott a Karibi Környezetvédelmi Program (UNEP-CARSU) útján. Ezt a fizetési megbízást az UNEP nairobi hivatala adta a  New York-i Morgan Banknak.
·         A Tudományos és Technológiai Információs Központot (IDICT) jelentős kár érte, miután megtagadták a hozzáférést a Taylor és Francis kiadó elektronikus könyveit tartalmazó Premier Academia adatbázisához.
·         A vizsgált időszakban komoly nehézségekbe ütközött az USA vagy Puerto Rico területén rendezett, nemzetközi rendezvényekre meghívott kubai szakembereknek a vízumintézése.
 
A sport területén ugyancsak számos példája van a blokádintézkedéseknek:  
 • A kubai sportorvoslás 492 ezer dollár veszteségről számolt be üzemképtelen berendezései és a javításukhoz szükséges alkatrészek hiánya miatt. Kubától megtagadták a jogot, hogy az atlétáinak a jobb ellátását lehetővé tevő berendezéseket megjavítassa.
 • Az USA blokádja a kubai polgári repülésnek a számítások szerint 2007 május havától 2008. április 15-ig 197,6 millió dollár kárt okozott
A kubai nehézipar kárai úgyszintén jelentősek:
 
·         A Weatherford amerikai társaság 2007. szeptember 10-én jelezte, hogy utasította a Precision Energy Services kanadai leányvállalatát, hogy szüntesse be Kubában a kutak vezérlés irányítási szolgáltatását.
·         A Bush-terv jóváhagyását követően a nikkelipar volt az egyike azoknak az ágazatoknak, melyeket USA kormánya leginkább ostrom alá vett. E célra hozták létre a Hivatalközi Nikkel Csoportot. Nikkel+kobalt kivitelében ez a kubai iparág 67,5 millió dollár kárt szenvedett.  
·         Az ország Dél-Koreától vásárolt 544 villanyáram-fejlesztőt. A blokádintézkedések következtében ezeket a berendezéseket Korea-Jamaica- Kuba, ill. Korea-Panama-Kuba útvonalon kell eljuttatni 53 szállítmányban, szállítmányonként 100 ezer dolláros többletköltséggel tekintettel arra, hogy bármely olyan hajó, mely Kubai kikötőt érint USA-kikötőbe 6 hónapig nem futhat be.
 
Az informatika és távközlés területén korlátozzak a csúcstechnológia, részegységek és alkatrészek elérhetőségét, a két ország közötti levelezést, lehetetlenné teszik a hozzáférést internetes honlapokhoz és szolgáltatásokhoz, és tiltják olyan nemzetközileg elismert sofwarek beszerzését, mint a Windows operációs rendszer. 
 
5. KÁROS HATÁSA AZ USA ÉS A VILÁG MÁS NÉPEIRE
 
Példaként elmondható:  
 • 2007 júniusában a Columbiai Szövetségi Bíróság elutasította a vádakat, melyeket a Rendkívüli Koalíció Tanulmányi Utak Védelmére (ECDET) fogalmazott  meg az államkincstár ellen. Ellen Huvelle bírónő 2006. június 13-án elismerte, hogy annak ellenére, hogy a tanulmányi utaknak a korlátozása az alkotmányban rögzített tanulmányi szabadságot sérti, konzisztens a Bush-terv tartalmával. 
 • 2007 novemberében megakadályozták az Egyesült Államok és Puerto Rico atlétáinak a részvételét a Marahabana 2007 sportmaratonon.
 • Az államkincstár megtagadta az utazási engedélyt 20 amerikai zenésztől, akiknek az egyetlen célja az volt, hogy részt vegyenek a „Tavasz Havannában 2008” elnevezésű XII. Nemzetközi Elektroakusztikai Zenei Fesztiválon.
 • Április hónapban ugyanígy tagadták meg New York állam törvényhozóinak egy csoportjától az utazási engedélyt Kubába, akik az állam kereskedelmi küldöttségének lettek volna tagjai.
 • Dél-Texas Metodista Egyetemének 88, üzleti tudományok mesterképzős hallgatójának a kubai útját felfüggesztették annak a „riasztásának” a következtében, melyet az államkincstár kiadott engedélyének állítólagos helytelen felhasználásáról küldött.
 • A Sport Show Broadcasting (SSB), amerikai vállalat szerződést írt alá 210 ezer dollár értékben a Kubai Rádió- és Televízió Intézettel az országos baseball bajnokság 30 meccsének a közvetítési jogáról. Az erőteljes politikai nyomás miatt Kuba csak 6 játszmát tudott közvetíteni.
 • Hasonlóan történt az országos baseballbajnokság iránt érdeklődő, mexikói PCTV kábeltelevíziós vállalat esetében is, mely arra kényszerült, hogy minden magyarázat nélkül felmondjon egy 100 ezer dolláros szerződést. 
   
 • Todd J. Martínez, az Illinoisi Egyetem amerikai professzora nem tudott résztvenni a Havannában tartott Fotodinamica 2008 rendezvényen, mert utazási engedélykérelmét elutasították.
  .
 • A Hola Airlines spanyol társaság, melynek repülőgépei az Operación Milagro (Csoda Műtét) projekt keretében Venezuelából betegeket szállítottak Havannába, rákényszerült, hogy a Kubával folytatott ügyleteinek véget vessen.
 
5.1 HATÁSA A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN
 
Jól példázzák az alábbiak is:
 
 • A Néphatalmi Nemzetgyűlés tagsági díjait 2007-ben nem tudta befizetni az Interparlamentáris Uniónak (IPU) és a Latin-Amerikai Parlamentnek (PARLATINO), mivel a genfi székhelyű UBS bank, a bogotai (Kolumbia), BANSITMO és a Lloyd Bank londoni fiókja hivatkozással a blokádszabályokra megtagadta a kubai befizetések elfogadását.
 • Az amerikai Külügyminisztérium megtagadta a vízumot két kubai nemzetgyűlési képviselőtől, akik az Amerikák Parlamenti Konföderációja (COPA) Végrehajtó Bizottságának Los Angelesben, 2007. június 22. és 25. között tartott ülésén vettek volna részt.
 • A blokád károsítja Kubának a genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszövetségével (WIPO) fenntartott kapcsolatait is. A nehézségek folytatódtak Kuba nemzetközi szabadalom-bejelentésének a megfizetésében e szervezet felé.  
6. A BLOKÁDPOLITIKA ELUTASÍTOTTSÁGA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A beszámoló által felölelt időszakban többek között az alábbi akciók említhetők:
 
§         2007. június 12-én az USA Rizsmalom Szövetségének az  Igazgatótanácsa határozatot fogadott el, melyben a Kongresszust és a kormányzatot az utazási korlátozások megszüntetésére, és rendezett kereskedelmi kapcsolatok kialakítására hívja fel Kuba és az USA között.
§         2007. június 14-én Charles Rangel (D-NY) és Jeff Flake (R-AZ) képviselők elnökletével és számos törvényhozási munkatárs, civil szervezet, diplomata, média és mezőgazdasági szervezet részvételével  a Kongresszusban tájékoztató értekezletet tartottak  Átgondolva az USA kubai blokádját címmel.  Itt Rangel a blokádpolitikát képmutatónak nevezte, aláhúzta, hogy a szankciók fenntartásának meghatározó tényezője Florida választási súlya, és inzultusnak minősítette az utazások korlátozását, mert sérti az amerikai állampolgárok polgári és alkotmányos jogait.  
§         Ugyanezen a napona Church World Services, az USA Egyházai Országos Tanácsának a globális humanitárius szervezete a legnagyobb tizenegy amerikai keresztény szervezet képviselőivel egyetemben azért lobbizott a Kongresszusnál, hogy támogatást szerezzen a kubai utazások szabadságáról szóló, S 721 és a HR 654 sz. törvénytervezetekhez. Június 7-én ugyanezek a szervezetek azonos céllal már kiadtak egy nyilatkozatot, és e hónap 12-én levélben fordultak mindkét ház törvényhozóihoz, melyben rámutattak, hogy a témában hozandó bármely törvénybe be kell építeni egy,  a vallási célú, kubai utazások korlátozásának a feloldását kérő záradékot. 2007. június 17-én a Bírósági Bizottság elnöke, Patrick Leahy szenátor (D-VT), 2007-es törvény a bírósági hatáskör visszaállításáról címmel törvényjavaslatot terjesztett elő, melynek 3. cikkében javasolja a 211. cikk (Az Egyesült Államok 1999-es, a konszolidált és rendkívüli kiegészítő kisajátításokra vonatkozó törvénye 211. cikkére és a kubai márkák eltulajdonításával kapcsolatos, újabb, banki agressziókra vonatkozik)  törlését.
§         2007. július 19-én Dorgan (D-ND) szenátor a mezőgazdasági törvénynek a Szenátus Támogatások Bizottságában folytatott vitájának a során  benyújtott két módosítási javaslatot a mezőgazdasági termékek és gyógyszerek eladásáról Kubának. A Mezőgazdasági Albizottságban benyújtott módosítási javaslatában pedig általános engedély jóváhagyását javasolta amerikai mezőgazdasági termékek és gyógyszerek exportőrjeinek a kubai utazásaira, míg a Pénzügyi Szolgáltatások Albizottságában azt a javaslatot terjesztette elő, hogy  a Kubának értékesített mezőgazdasági termékekre vonatkozóan térjenek vissza a 2005 előtti fizetési rendszerhez. A bizottságban mindkét módosítási javaslatot elfogadták.
§         2007. július 25-én Mark Udall képviselő (D-CO) előterjesztette Az USA részvétele a kubai energetikai kutatásokban című törvénytervezetet (H. R). 3182), mely az amerikai társaságoknak megengedné, hogy részt vállaljanak a kubai szénhidrogén-kutatási és kitermelési programban.
§         2007. szeptember 21-én Jeff Flake (R-AZ), William Delahunt (D-MA), James McGovern (D-MA), Jo Ann Emmerson (R-MO), Jerry Moran (R-KS) és Rosa DeLauro (R-CT) képviselők levelet küldtek a Képviselőház Kubával foglalkozó munkacsoportjának a nevében Condoleezza Rice külügyminiszter asszonynak és Henry Paulson pénzügyminiszter úrnak, melyben sürgetik az amerikai kormánynál a kubai utazások korlátozásának a megszüntetését legfőképp a kubai-amerikaiak esetében. 
§         2007. szeptember hónap második felében az is ismerté vált, hogy az Unió különböző államainak a mezőgazdasági miniszterei találkozót tartottak, és megvitatták az USA kubai kereskedelme rendezésének a szükségességét. Ennek eredményeként egy nyilatkozatot dolgoztak ki, melynek az aláírója a Tagállamok Mezőgazdasági Minisztériumai Országos Szövetsége.
§         Ebben az időszakban az üzleti világból 12 küldöttség látogatott Kubába, melyet Új Mexikó, Észak-dakota, Kalifornia, Texas, Iowa és Montana mezőgazdasági minisztere, illetve megbízottja kísért. 7 szövetségi kongresszusi tag látogatott el hazánkba.
§         A 2007. október 5. és 9. között, Los Angelesben tartott 2. Országos Latinkongresszuson Kubára vonatkozóan három határozatot fogadtak el, melyek egyike felszólította az USA Kongresszusát, hogy szüntesse meg a családlátogatásokra vonatkozó korlátozásokat, mert sértik az amerikai alkotmányt és a nemzetközi jogot.
§         Október 29-én az USA Országos Ügyvédi Testülete (NLG) nyilatkozatban ítélte el, hogy megtagadták a vízumot a Kubai Jogászszövetség Munkajogi Társaságának egy nemzetközi rendezvényre meghívott alelnökétől, aki a Demokratikus Ügyvédek Nemzetközi Társasága Irodájának is tagja
§         2007. november 27-én amerikai művészek és értelmiségiek csoportja, akik közül kiemelkedik a színművész Sean Penn és Dannyi Glover, Alicia Walker és Cristina García író, Hanry Belafonte énekes és a zenész Ry Cooder, levélben kérte fel Bush elnököt, hogy vessen véget a Kuba és az USA közötti kulturális cserekapcsolatok tilalmának. 
§         2008. március 27-én a Georgiai Egyetemen kerekasztal konferenciát tartottak Colin Powell, Henry Kissinger, James Baker III, Warren Christopher és Madeleine Albright volt külügyminiszterek részvételével. A sajtó szerint az előadók bírálóan közelítették meg a Kuba-témát, hangsúlyozták, hogy (…) „az ötvenéves embargó (Kuba ellen) nem működött,  senkinek sem kedvezett. Ez egyike azoknak az ügyeknek, melyeket inkább a belpolitika, mint a külpolitika vezérelt”. Hozzálehetett volna fűzni, hogy „ha a politika ötven év alatt nem válik be, ideje valami máson elgondolkodni”.
§         2008. április 9-én  Christopher Dodd amerikai szenátor (D-CT) az Anapolisi Haditengerészeti Akadémián tartott egyik konferencián a nyugati félteke stratégiai szövetségére hívott fel, aminek az USA Kuba-politikájának a megváltoztatásával kellene kezdődnie.  Hozzáfűzte, hogy az amerikai kormány drámaian meg kell változtassa Kuba iránti álláspontját úgy, hogy a blokádot, az utazási és a pénzküldési korlátozásokat feloldja, valamint kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákban gondolatcserét kezd.
 
§         2008. május 14-én a Külügyi Tanács (CFR - egyike az USA külpolitikájának a kialakításhoz kapcsolódó, az amerikai establishment kiemelkedő tagjaiból álló, legbefolyásosabb agytrösztöknek, melynek állásfoglalásai alapvetően jobbközép jellegűek) megjelentette USA – Latin-Amerika kapcsolatok: új irány az új realitáshoz című jelentését, melynek kidolgozója független munkacsoport.   
 
7. KÖVETKEZTETÉSEK
 
Az USA Kuba elleni gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi blokádja 2007 decemberéig szerény számítások szerint is összesen 93 milliárd dollárt meghaladó közvetlen anyagi kárt okozott a kubai népnek.
 
Ahhoz, hogy valóságában érzékelhető legyen, hogy mit jelentenek e károk és veszteségek a kubai gazdaság számára kiemelendő, hogy ez az összeg a kubai bruttó hazai terméknek (az egy év leforgása alatt előállított összes terméknek és szolgáltatásnak az értéke) 1,6 szorosát jelenti, mintegy 12 szerese Kuba 2006-os külső adósságállományának (Külső adósságállomány 7793,7 millió dollár. Anuario Estadístico de Cuba (Kuba Statisztikai Évkönyve) p. 126. Forrás: Banco Central - kubai Központi Bank), és közel 23,5-szöröse a 2006 során realizált beruházások értékének.
 
A feltüntetett érték csak a kubai gazdaságnak és népnek okozott anyagi károkra szorítkozik, amihez még hozzáadandó lenne azt az 54 millió dollárnál nagyobb kár és veszteség, amit majd félévszázad alatt az Egyesült Államok kormánya és fizetett ügynökei által elkövetett agressziók és terrorista cselekmények okoztak a kubai nemzetnek.
 
A kubai népet kiéheztetéssel és betegségekkel térdre kényszeríteni, s ezzel a forradalmat lerombolni szándékozó stratégiának a részeként megerősödtek az ország elleni felforgató műveletek és tervek azzal a kimondott céllal, hogy destabilizálják és megdöntsék a kubai nép által kialakított alkotmányos rendszert. Folyó év május 19-én a kubai kormány cáfolhatatlan bizonyítékokat tárt a nyilvánosság elé az Egyesült Államok hivatalos képviselőinek a konspiratív és beavatkozó jellegű akcióiról.
 
Kétségkívül a blokád ma a kubaiak fejlődésének és jólététének legfőbb akadálya, és egy egész nép jogainak nyilvánvaló, tömeges és rendszeres megsértését jelenti.
 
A kubai nép Forradalmának védelméről lemondani soha nem fog, haladni fog szabadságának és függetlenségének birtokában.